Polskie Radio NL - Stevensweert
Polskie Radio w Holandii

Art. 212 § 1 stanowi „kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

Przepis art. 212 § 1 do przedmiotu czynności wykonawczej przestępstwa zniesławienia (czyli podmiotów, które można znieważyć) zalicza pięć kategorii podmiotów:

osoby fizyczne,
grupy osób,
instytucje,
osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.


  PRZEJDŹ NA FORUM