Polskie Radio NL - Stevensweert
Polskie Radio w Holandii
Niestety w orzecznictwie jest również prezentowany pogląd że „niewymienienie z nazwiska osoby zniesławionej nie ma znaczenia dla przypisania sprawcy odpowiedzialności karnej za pomówienie w sytuacji (...) jeśli nie ma wątpliwości, jakiej osoby zniesławienie dotyczy (...), jeśli z zestawienia innych okoliczności łatwo można było wywnioskować, kogo mianowicie rozgłaszający miał na myśli; wystarcza do tego podanie takich cech wyróżniających, które pozwalają obiektywnie wnioskować, iż zniesławiające działanie dotyczyło danej osoby” (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 23 grudnia 1924 r., sygn. akt II K 2249/1924, Zb.O. 1924, poz. 231).


  PRZEJDŹ NA FORUM