Wydawnictwo ODDK
Reklama programu "Sprawozdania Finansowe" w odniesieniu do jednostek małych jest ORZUSTWEM !!! SPRAWOZDANIE MIAŁO BYĆ GOTOWE W POŁOWIE STYCZNIA A DZIŚ MÓWIĄ O KOŃCU MARCA ! TO JEST TERMIN WYSYŁKI DO U.S. ANIE DO ROBIENIA SPRAWOZDANIA


  PRZEJDŹ NA FORUM